fbpx

סיפור הגבורה של ר' אלתר דוד קורצמן

ר' אלתר דוד קורצמן

גיבור היום שלנו הוא ר' אלתר דוד קורצמן, המכונה גם "יאנוש קורצ'אק" הקרקובאי ז"ל (1865, קרקוב – 1942, בלז'ץ) – נישא לדנצ'ה ז"ל והביא עימה לעולם 3 ילדים, ר' קורצמן ומורשתו מהווים השראה!

הגיבור שהלך בראש המחנה, נודע כלמדן גדול, נדבן וצנוע. היה איש שיחה מלבב, בעל הדרת פנים, אציל בחזותו ובמנהגיו, דיבורו מתון ושקול, רציני ומכונס. היה מנכבדי ואצילי העיר, עסקן חרוץ ונלהב, מסור בכל לבו לצרכי הציבור ובעיותיו, כיהן שנים רבות כפרנס הקהילה היהודית בעיר. ביתו היה פתוח לכל הנדכאים, האלמנות והיתומים ולכל מי שחיפש אוזן קשבת, לב רגיש ויד פתוחה. כתובתו היתה ידועה לכל, והוא מעולם לא השיב פניהם ריקם

היה ממיסדי "אגודת ישראל העולמית" חבר הועד הפועל העולמי של "אגודת ישראל" ונשיא "אגודת ישראל" בקרקוב. היה בין המייסדים של סמינר "בית יעקב", שימש כחבר הוועד הציבורי שליד הסמינר, ותרם להקמת בנינו המפואר. בעבודתו הציבורית ראה את יעוד חייו ולמענה הקדיש את כל עתותיו ואת כל להט נפשו.

היה נשיא בית היתומים "מגדלי יתומים" ומנהל המוסד בפועל, את כל כוחותיו השקיע בניהול המוסד, בפיתוחו ובשכלולו. קשור היה ליתומים בעבותות אהבה אמיצים, כנים ועמוקים, דאג להם וטיפל בהם

ברוך ובאהבה. חניכיו ראו בו את "אבי היתומים"

בתנאים קשים ותוך סיכון חיים יומיומי פעל הרב קורצמן למלא את כל מחסורם של הילדים היתומים ואף הקפיד להקנות להם את ערכי הדת.

באקציה שערכו הגרמנים בגטו קרקוב, ביום 28 באוקטובר 1942, ציוו הגרמנים על ילדי בית היתומים ללכת עם שיירת המשלוחים לתחנת הרכבת, ומשם ידעו כולם כי הדרך היא אחת – למחנה ההשמדה. לר' אלתר דוד קורצמן ולמנהלת המוסד, הגב' אנה פוירשטיין, הוצע להשאר בגטו ולהציל את נפשם.

שניהם סרבו. בראש פלוגות היתומים הלכו שניהם אל המוות במחנה ההשמדה בלז'ץ.

מורשתו של ר' קורצמן ממשיכה בישראל באמצעות משפחתו.

מ-1959 החלה משפחתו של הרב דוד קורצמן במאמצים להנצחת זכרו. ב–2014, קראה עיריית ראשון לציון רחוב על שמו בשכונת נחלת השבעה. נכדו תושב העיר אמר:

"זו התגשמות חלומנו. כקורבן טראגי של השואה הנוראה, לא זכה סבי לקבר ישראל, ולא זכה להכרה רשמית כלשהי בהנצחת זכרו ופועלו האצילי ויוצא דופן"

מורשתו של ר' קורצמן ממשיכה גם בפולין. מדי שנה, ביום חיסול הגיטו, נערכת צעדה מכיכר גיבורי הגיטו לכיוון גיטו פלאשוב. נכדו מספר כי שמו עדיין חי בפולין, עיתונאים פולנים הוציאו ספר על מפעלו העצום.

הרב דוד אלתר קורצמן הוא גיבור, למרות האפשרות לבחור בטובתו האישית, הוא הרגיש חובה לדאוג ליתומיו, פעולה זו אינה יחידה, כי אם חלק מהותי מאישיותו של ר' קורצמן כאיש חינוך ומנהיג, המבצע מעשיו בלהט ומתוך שליחות. זהו חלק ה"אחדות" הכל כך מהותי במעשי הגבורה של ר' קורצמן – ולכן מורשתו וגבורתו צריכות להוות לכולנו השראה גדולה!קרדיט תמונות: ארכיון יד ושם