fbpx

סיפור הגבורה שמחה (קאז'יק) רותם ז"ל

שמחה (קאז'יק) רותם

שמחה (קאז'יק) רותם, מאחרוני הלוחמים במרד גטו ורשה, נפטר היום בגיל 94 – גיבור והשראה לכולנו.

יהי זכרו ברוך.

רותם, יליד 1924, חבר ב-"ארגון יהודי לוחם" (אי"ל), היה הקַשָּר בין הבונקרים בגטו.

בסיום המרד פיקד על חילוצם של לוחמים מהגטו הבוער דרך תעלות הביוב. רותם ברח מן הגטו, "אך הבעיה המרכזית הייתה איך חוזרים בחזרה לגטו" – החזרה שאפשרה את הצלתם של אלו שנותרו בחיים.

רותם עלה לארץ ישראל בשנת 1946, הקים משפחה וסיפר את סיפורו של מרד גטו ורשה.

בשנת 1962 הוא מונה למנכ"ל רשת קו-אופ ירושלים, ושימש בתפקיד זה עד שנת 1986.

במלאת 70 למרד, ב-2013, קיבל אות הוקרה מנשיא פולין.

שמחה (קז'יאק) רותם היה גיבור – השראה!

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.