fbpx

סיפור הגבורה של אברהם חנן

אברהם חנן

גיבור היום שלנו הוא אברהם חנן ז"ל, שורד שואה מסלוניקי – גיבור והשראה!!

אנחנו רוצים לשתף פוסט שכתב שבתאי – סבי חנן, בנו של אברהם חנן ז"ל, לרגל יום האזכרה שלו.

אברהם ז"ל, שורד שואה מסלוניקי שביוון, פעל בחייו רבות להנצחת השואה מתוך רצון עז לתרום מעצמו וממרצו ולחזק דרך הזכרון את העוצמה של העם היהודי, הוא עשה זאת ממקום של עוצמה ושליחות – אברהם חנן הוא השראה!

"ביום ראשון הקרוב נציין את יום האזכרה של אברהם חנן ז"ל אבא שלנו היקר.

אבא עשר שנים בלעדיך מאידך לא עוברת שעה מבלי להיזכר בך.

אבא שלנו, שבעשר שנות חייו האחרונות הקדיש את כל זמנו ומרצו לנכדים אך לא פחות להנצחת שואת יהדות יוון בהרצאות ובעדויות לתלמידים, חיילים, שוטרים ועוד בארץ ובמסעות רבים בפולין תוך כדי סיפור חייו, חיי משפחתו וחיי יתר קהילות יוון והטרגדיה של העם היהודי כולו.

אבא שמעבר לסיפור חייו וסיפור השואה בכל הזדמנות תמיד בד בבד הדגיש בנשימה אחת וללא כל נקודה או פסיק את תקומתו של העם היהודי בארצו.

כחמש שעות לפני שעצם את עיניו בפעם האחרונה עדיין קיווה לקום ולצאת למסעות עדות לפולין.

כל פועלו זה כנראה מקבל הסבר בגימטריה – אברהם חנן = 356 = סיפור ולו היה סיפור חיים סיפור, סיפור.

פעם אבא נשאל מדוע חשוב לך להעיד מול מיועדים לשרות צבאי, חיילים וכוחות הבטחון וזה ענה:

ראשית, כוחות הביטחון הם כוחי והסמל לנצחוני ונצחון העם היהודי.

שנית, לו חלילה יצטרכו מי מהם לממש את שבועת האמונים לצה"ל ידעו ויבינו מה ארע לעם היהודי ממש לא מזמן ולמה נדרש להגן עליו גם במחיק יקר. (הִנְני נשבּע ומתחייב בְּהן צִדקִי לשמור אמוּנים לִמדינת ישראל, …… וּלהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי לְהגנת המולדת וּלחירות ישראל).

אבא שלי, שסבו בירך אותו בסלוניקי בבר המצווה שלו בספניולית "שכל הרחובות בעולם יהיו שלך", שמשמעות הברכה היא שתמיד תוכל להסתובב בכל מקום בלא מורא ופחד, ולאחר רק שלוש שנים מיום הברכה עבר עם יתר משפחתו וחבריו את השואה הנוראה אך הספיק, הצליח, להקים בית בישראל ולזכות להנות מברכתו של סבו כאן בישראל ארצנו ואנחנו כל נצריי משפחתך מבטיחים לקיים את ברכתו של הסבא ולחזק את תקומתנו בארץ ובכלל ומבטיחים שתמיד נהיה גאים בכל אשר נלך.

אברהם חנן חניקו, אני מצדיע לך.

יהי זכרך ברוך, נוח לך על משכבך בשלום בגן עדן לצד אישתך אימנו היקרה חנה חנן, ויחד נזכור אתכם לעד".

(מאת שבתאי – סבי חנן, דור שני לגבורה).

ב-2 למאי 2019 אנו צועדים ומזכירים את אנשי הגבורה ואת השורדים, בהם אברהם ז"ל, שהלכו באומץ בנתיב היחיד שידעו, הלכו על מנת לעזור ולהציל ותוך כדי כך, קיפחו נפשם.
נמשיך בכך את מצוותם -נזכור, נזכיר ולא נשכח לעולם.