fbpx

סיפור הגבורה של קורט (יעקב) ולטר

קורט (יעקב) ולטר

קורט (יעקב) ולטר (במברג גרמניה, 30.6.1922 – ישראל, 15.10.2017), בן לאיזידור ורוזה, אח לאליזבת.

סיפורו של קורט, משפחתו וחברי קבוצת ווסטרוויל הוא מודל גבורת החיים האולטימטיבי. אנשים שראו את טובת אחרים על פני טובתם האישית, תוך לקיחת סיכונים גדולים, במקרה של קורט אחד הסיכונים זיכה אותו בחבר לחיים – השראה!

מוזמנים להציץ מעט לסיפור של הגיבורים האמיתיים, הסיפור המלא נמצא באתר – קישור בהמשך.

אביו של קורט ודודו החזיקו עסק גדול וריווחי למכונות חקלאיות. עסק אותו נאלצו למכור בהמשך בפרוטות.

קורט התחנך בחינוך המשלב יהודים ונוצרים, ולמרות שהוריו לא היו ציונים, קורט בחר להצטרף לתנועת הנוער מכבי, שם המשיכה לישראל (פלסטינה) ניצתה בו.

הוריו של קורט בחרו להצילו ולשלוח אותו בגפו להולנד. שם הסתייע בקבוצת נוצרים ויהודים הקרויה בשם מחתרת ווסטרוויל.

הקבוצה סייעה רבות, אך פלישת הגרמנים להולנד, הובילה את קורט למחנה הריכוז ווסרברוק, שם התמנה לתפקיד נהג קטר משא קטן, תפקיד שאפשר לו לסייע למחתרת.

קורט לא היסס לרגע, ויחד עם המחתרת פעל להברחת אוכל ודואר למחנה הריכוז ווסטרברוק, לאחר מכן הקשר עם "החוץ" אפשר לו לפעול להצלת יהודים מהמשלוחים לברגן בלזן.

בין האנשים שהציל תוך סיכון רב, היה חבר המחתרת גדעון דרך, אשר לאחר המלחמה הפך לחברו הטוב של קורט במשך שנים רבות.

עם תום המלחמה הצטרף קורט לבריגאדה כחייל, עלה ארצה, היה במצרים ולאחר מכן ברחובות.

הוא וחברי המחתרת התיישבו בקיבוץ נען ובהמשך בקיבוץ גלעד, כפר מונש, וב-1964 לבית יצחק.

בישראל בחר קורט בחינוך, כמחנך ומרכז של מגמת אגרו מכאניקה באורט נתניה במשך 28 שנים – קורט אחראי על השכלתם של אלפי תלמידים.

לקורט שני ילדים, חמישה נכדים ונינים.

למרות מעשי גבורתו, קורט היה אדם צנוע שמיעט לדבר על פועלו בתקופת השואה.

סיפורו של קורט, משפחתו וחברי קבוצת ווסטרוויל הוא מודל להשראה והערצה. אנשים שתמיד העדיפו את טובת האחר על פני טובתם האישית.

תחילה כשהוריו שלחו את בנם להולנד, ולאחר מכן כאשר נוצרים הסתכנו בפעילות ההצלה, בתורו היה זה קורט שהיה אחראי על סיוע רב והצלת עשרות יהודים.

באחת הפעמים קורט החביא את גדעון דרך בין השקים הריקים שהוביל ברכבת – סיכון שזיכה אותו בחבר לחיים.

בארץ בחר קורט להגשים את גבורת החיים באמצעות חינוך הדורות הבאים, תלמידיו אמרו עליו שהוא "איש מרשים".

אנו מצדיעים לקורט, למשפחתו ולחברי מחתרת ווסטרוויל – אנשי מופת מלאים באומץ לב וצניעות – השראה!

תהי נשמתם צרורה בצרור החיים.