fbpx

סיפור הגבורה של מניה דריבוס ז"ל

מניה דריבוס זל

הגיבורה שלנו היום היא מניה דריבוס ז"ל, שסיפור חייה וגבורתה, ביחד עם אחותה פלה, מוכיחים פעם נוספת את כוחו של החיבור, ההתמדה, וכל זאת תוך סגירת מעגל מופלאה לאחר השואה.

מניה נולדה בשנת 1925 בלודז', פולין, לאסתר ואברם זיליג, ולה שתי אחיות ואח. האב היה סנדלר והאם עקרת בית. אברם, סנדלר במקצועו, שירת בצבא פולין בזמן מלחמת העולם הראשונה.

אברם עבר בגטו כסנדלר ונפטר מדלקת ריאות בשל הכפור והיעדר ביגוד חם בגטו.

מניה ואחותה פלה דריבוס לא נפרדו עד אשר הגיעו למחנה העבודה בברגן בלזן, שם עבדו. יום אחד מניה חלתה מאד, ופלה חשבה שאחותה עומדת למות. היא השיגה לה תפוח שקיבלה ממנהל העבודה, שהיה גרמני טוב. מאז לא התראו האחיות. תחילה חשבו שהחום הגבוה נבע מטיפוס, אולם מאוחר יותר הסתבר שכנראה נבע מחוסר תזונה. מניה שכבה חולה, וחלמה בחוליה כי אמה באה אליה ומדברת אליה. בחלום הפצירה בה האם לקום ולראות מה קורה בחוץ, ומניה השיבה לה כי אין לה עוד כוח. האם ביקשה כי לפחות תפקח את עיניה, וכשפתחה את עיניה שמעה מישהו צועק: "מישהו בחיים". מניה נלקחה לטיפול והחלימה.

מניה לא ידעה דבר אודות גורלה של אחותה, פלה, וחשבה כי נותרה לבדה בעולם.
מאוחר יותר, גילתה לשמחתה כי אחותה בחיים, כאשר השתיים נפגשו לאחר השחרור בידי הבריטים. השתיים היו יחד עד שמניה עלתה ארצה ופלה, שרצתה להיות אחות, טסה ללמוד באנגליה.

לאחר המלחמה נישאה מניה למשה לייב הוכמן יעקובוביץ, שהתייתם מאימו בגין 11 וגר עם סבתו. הוא עבד בחנות בשר בלודז' וברח לרוסיה בעת המלחמה, כך שרד. לשניים נולדו שני ילדים במחנה העקורים בברגן בלזן. המשפחה עלתה ארצה והגיעה לצפת.

אחותה, פלה, נישאה באנגליה לג'ו ברנשטיין, שאחיו היה ממשחררי מחנה העבודה ברגן בלזן.

מניה נפטרה בינואר 1995. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים.

מניה היא אישה מיוחדת וחזקה, אישה שלא נכנעה לקושי, לחולי או לחוסר הוודאות. היא בחרה להמשיך קדימה ולדבוק בחיים – והיא לחלוטין מהווה השראה!