fbpx

סיפור הגבורה של מאיר כחלון ז"ל

מאיר כחלון זל

גיבור היום הוא מאיר כחלון ז"ל, שמילא תפקידים רבים במסגרות ציבוריות וייצוגיות והיה אדם רב פעלים והתנדבויות. העשייה המתמדת שלו למען יהדות לוב הופכת אותו לגיבור מעורר השראה.

מאיר כחלון נולד בשנת 1938 בטריפולי בירת לוב, לשלום ולמרגלית. המלחמה לא פסחה על צפון אפריקה, במחציתה השניה של 1940, הגיע הצבא האיטלקי לטריפולי, מצבם של היהודים והרובע היהודי בטריפולי נפגע קשות, רבות יסופר בהמשך על יהדות טריפולי, על מחנה העבודה ג'אדו, ועל הרכבות לברגן בלזן.

אבל הפעם אנחנו רוצים לספר לכם על מאיר כחלון, באחת ההפצצות נהרגו יהודים רבים, ביניהם אמו של מאיר, פעוט אשר נאלץ לגדול ללא אמא, כך מצא עצמו מאיר ילד פעוט ללא אמא, עובדה זו לא נתנה למאיר להפסיק, לאורך כל חייו דחף מאיר לעשייה רבה ומשמעותית – מאיר כחלון הוא השראה!

בשנת 1948 עלתה המשפחה לישראל לשער העליה, ומשם נדדו בין מקומות יישוב שונים – ממעברה בפרדס חנה דרך מושב עלמה, ובהמשך התגוררו במושב שובה בדרום, משם עברו, בסוף שנת 1950, למושב אחיסמך – מושב של יוצאי לוב. מאיר למד בכפר הנוער בן שמן.

לאחר שירותו הצבאי למד חינוך ועסק בהדרכת נוער מקומי. בנוסף שימש כמזכיר וחבר הנהלת המושב אחיסמך, יו"ר ההנהלה ונציג המושב בוועידות תנועת המושבים. משנת 1962 שימש מנכ"ל האגודה החקלאית לתובלה, ומשנת 1968מנכ"ל החברה לפיתוח מושבי איזור המרכז.
בשנת 1978 מונה למנכ"ל אירגון מושבי הדרום והמרכז, ובשנת 1988 נבחר ליו"ר היחידה הארצית לשילוב האזורי בהסתדרות כשליח תנועת המושבים. שימש כמנהל מחוז הדרום והנגב בהסתדרות (אגף הארגון ומועצת הפועלים) משנת 1996, ובשנת 1999 מונה למנכ"ל מרחב השפלה ולממונה על הגבייה, על מרשם החברים ועל נכסי ההסתדרות במרחב. עד שנת 2015, שימש יו"ר התאחדות וארגון יוצאי לוב. משנת 1992, שימש כפעיל בהתנדבות למען הקהילה הלובית וכממלא מקום יו"ר הארגון העולמי של יוצרי לוב. שימש כיו"ר מרכז הארגונים של יהודים יוצאי ערב ונציג הארגון העולמי של יוצאי לוב "צדק ליהודים יוצאי ארצות ערב". חבר בהנהלת הפדרציה הספרדית כנציג התאחדות ארגון יוצאי לוב בישראל והארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב וציר בקונגרס הציוני מטעם הפדרציה הספרדית העולמית.

מאיר מילא תפקידים רבים במסגרות ציבוריות וייצוגיות: חבר מליאה והנהלת המועצה האיזורית מודיעין, מזכיר סניף וציר בוועידת מפא"י ולאחר מכן במפלגת העבודה, חבר מרכז המפלגה, חבר מחוז ומזכירות מחוז המושבים במפלגת העבודה, חבר בוועדת הכספים והתקציב של ההסתדרות הציונית, ציר בוועידת ההסתדרות הכללית וחבר הוועד הפועל, חבר וועד של מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, חבר בוועד המנהל של הקרן לרווחה לנפגעי השואה וחבר הנהלת העמותה הפרלמנטרית בכנסת למען ניצולי השואה.
בדצמבר 2018, בשנתו ה-80 נדם ליבו והוא הובא למנוחת עולמים כשהוא מותיר אחריו רעייה, ילדים, נכדים ונינים.

מאיר הוא דמות מעורר השראה ודוחפת קדימה. על אף אובדן אמו בגיל צעיר, אהבת האדם ותחושת השליחות הן שהניעו אותו לאורך כל חייו לפעולה, לנתינה ולעשיה חברתית ענפה. מדובר חד משמעית בגיבור!