Slide יוצרים זכרונות גבורה יוצרים בשבילם ספר זכרונות גבורה והתגברות - כי בשבילנו הסיפור שלהם מייצג את גבורת החיים
[/vc_row]

שבט איתן

שבט איתן ושלוחת בגין הינם שבטי צופים אשר ממוקמים באזור "מגדיאל" בהוד השרון. השבט, השלוחה וחניכיהם מבקשים להעביר את ערכי תנועת הצופים אל הקהילה. השבטים מהווים 'בית שני' לכל חניכ/ה אשר נמצאים במרכז העשייה, תוך הבנת הצרכים המשתנים מאחד לאחת – ובקשה להפכם למנהיגים ומנהיגות קהילתיים. המאפיינים העיקריים של השבט הינם חשיבה חדשנית, עצמאית ומעיזה ועל ידי שימוש בכלים יצירתיים, הכל כדי שניצור יחד חברה טובה יותר. אנו מזמינים אתכם להיות חלק ממשפחת איתן, וביום השואה והגבורה הקרוב, לקחת חלק בפעילויות המשותפות יחד עם מצעד הגבורה
"לעשות, ולא לשכוח"

Slide בכל רגע ורגע, שמשון המשיך קדימה, זה נראה כאילו היו לו אינספור הזדמנויות לוותר, אבל איכשהו הוא הצליח למצוא כוחות נפש שכיום יכולים להיראות לכל אחד אחר כמתת אל. מדהים לשמוע את הסיפור על שמשון ואחיו, איך הם התגנבו לבסיס הנאצים, איך השיגו אוכל בדרך לא דרך - מרגש דור כהן Slide אחיו של שמשון לא הרגיש טוב, אחיו הפציר בו שיעזוב אותו לבד וימשיך הלאה, כדי שלפחות אחד מהם ישרוד.. על פניו הייתה לשמשון הלגיטמציה המלאה להמשיך, לדאוג לעצמו, כך שלפחות נפש אחת תינצל. למרות זאת, שמשון לא הסכים לוותר, הוא דבק באחיו, והבהיר כי ביחד הסיכויים שלהם גדולים יותר, הוא דאג לאחיו ומצא בדרך לא דרך איך לסייע ולשמור עליו עד שירגיש טוב יותר - הכינוי שמשון הגיבור יותר מראוי לשימוש במקרה הזה יעל דותן Slide עם תום המלחמה לשמשון היו כל הסיבות לוותר. הוא החליט אחרת, הוא החליט על עלייה לארץ ישראל, ופה הוא הקים משפחה לתפארת, שמשון הפך למחנך בישראל, והעמיד דורות רבים של ילדים שזכרו שניתן להתגבר גם ברגעי הקושי הגדולים ביותר. בשבילי סיפור העלייה וההתחלה מחדש, הזכירו לי את העלייה שלי, מקום חדש, אנשים חדשים, צריך המון מאמץ להתאקלם. אם הייתי שומע את סיפורו של שמשון אז, אני בטוח שהיה לי הרבה יותר קל - שמשון אתה לגמריי השראה רון אלטמן 👇 עכשיו תורך, ליצור סיפורוני גבורה לגיבור/ה שלך משתתפים מספרים דוגמאות לסיפורוני גבורה

[iframe src="https://docs.google.com/document/d/13qYZZS2cb-JPsXcQstacRnVWxdgcK2m1AZbUq24B9I0/edit?usp=sharing" width="100%" height="1200"]


Slide אחדות (סולדריות) אחדות במובן המהותי, הבנה שאנו חיים יחד בעולם הזה. על כן במסגרת הפעולה, אנו נביא בחשבון גם את האחר. כאשר שלושת המרכיבים משתלבים יחד לכדי מעשה אחד - אנו מקבלים מעשה של גבורה. בין אם מדובר בגבורה הירואית, או בגבורה יומיומית דוגמאות לאחדות אקטיביות אקטיביות, עשייה החורגת מהסטטוס קוו, דחיפה קדימה, בין אם של עצמנו ובין אם הנעת אחרים יחד איתנו. קיים גם אלמנט של אקטיביות פאסיבית, התאפקות אל מול הזעם (איזהו הגיבור הכובש את יצרו) דוגמאות לאקטיביות אופטימיות ראיית הסיכויים לתוצאה חיובית כתוצאה מהמעשה שיתבצע, בצורה אופטימית. תפישת הסיכויים בצורה אופטימית היא שמשרה ביטחון ומאפשר לאזור את הכוחות לבצע את הפעולה המבוקשת דוגמאות לאופטימיות גבורה כוללת גם התגברות יומיומית, כל מעשה גבורה כולל 3 רכיבים


[/vc_row]