סיפוריהם של חללי נצר אחרון

153 גברים ונשים ששרדו את השואה, ולאחר שהיו לשריד יחיד ממשפחתם, הקריבו את ההקרבה הגדולה מכל – חירפו את נפשם למען ביטחון מדינת ישראל. השנה אנחנו נהיה קולם, נזכיר את גבורת רוח האדם של כל אלו שאין מי שישמיע את קולם – בגבורתם ציוו לנו חיים